وقتی این فیلمنامه رو خوندم از بازی کردن این نقش و بودن تو این فیلم ترسیدم

فیلمی که قرار بود تمامش در یک ماشین بگذره

ریسک بالایی داشت

ولی هیچ وقت از هیچ نقشی نترسیدم

از نقش پر چالش استقبال کردم

نقش و پذیرفتم

در حالیکه یک شب هم وقت استراحت نداشتم آخرین روز فیلمبرداری _سریال از سرنوشت_ بود و فردا صبح آفیش فیلم بزرگراه بودم

دیگه قبول کرده بودم, راه برگشت نبود

دلمو زدم به دریا

فرداش وقتی تا شب کار کردیم

اومدم خونه ولی تا صبح خوابم نبرد

با یکی از دوستام _ آقا جمال گلی- حرف زدم

با آقا کامبیز دیرباز حرف زدم

گفتم یه جوری دارم این نقش و بازی میکنم که ترسیدم

حالا اینکه نقش درنیاد و فردا مسخرم کنن یه طرف

ضربه ای که به فیلم میخوره و کار خراب میشه اوضاع رو بدتر میکنه

پر از نگرانی بودم

خود فیلم با اون وضعیت که بسیار خاص مینمود و خطرناک ، یه طرف

و جوری که من داشتم نقشو بازی میکردم، یه طرف دیگه

پنجشنبه تمام مدت در طول اکران خصوصی فیلم با التهاب و دست عرق کرده و یخ، فیلمو تماشا کردم

فرناز امینی، کارگردان ،در طول کار میگفت نترس درست داری میری

ولی تا پریشب پر از دلهره بودم

وقتی واکنش تماشاچی ها رو دیدم و نظر دوستانی که بسیار برام مهم و واقعی و کارشناسانه بود

نفس راحت کشیدم

فیلم و دوست داشتم و نقشُ بیشتر

حالا نمیخوام از خودم تعریف کرده باشم، این وظیفه یه بازیگره که کارش و درست انجام بده، ولی احساس غرور کردم که من تونسته بودم

من تونسته بودم، و خوبم تونسته بودم

خداروشکر کردم

فرناز امینی، خسته نباشی

میدونم که کاندیداهای این نقش بازیگرای بزرگی بودن که دوست داشتن این فیلم و بازی کنن با اینکه تو با اونا آشنا بودی ولی کارو به من سپردی کاری که رفقای نزدیکم اگه قرار بود این کار و بسازن انجام نمیدادن، ممنونم از اعتمادت

و میدونی که من در جواب اعتمادت با جون و دل با تمام تجربه اندکم ، تلاش کردم خیلی غیرتی، خیلی مردونه(کاری که همیشه و در هر پروژه ای انجام میدم)

ممنونم از دوستام که اومدن و وقت گذاشتن و بعد از دیدن فیلم تشویقم کردن

به هر حال

امیدوارم روزی که تک تک شما فیلمو دیدید با من هم نظر باشید

یه بازیگر هییییییییچی نیست، مگه وقتی که شما ببینیدش و ازش تعریف کنید

پس تمام قوت قلب و انگیزه یه بازیگر، چشمای شماست و قضاوت شما

پس شما مهمترینید

#فیلم#بزرگراه

#فیلم_بزرگراه#سینما

#هنر_تجربه#سینمای_هنر_تجربه

#فیلم_ورزشی

تهیه کننده:محمد شماعیان

نویسنده:فاطیما اباحمزه

کارگردان:فرناز امینی

#مجیدواشقانی #مجید_واشقانی