ممنون از این عکسی که برام فرستادید  یادش بخیر روحشان شاد