دیشب فیلمی از بانو آزیتا موگویی دیدم (ایده اصلی) فیلمی فکرشده وبسیار حرفه ای با بازیگران حرفه ای تبریک میگم به عوامل فیلم خصوصا کارگردان متشخص این ایده