جذابیت شهریور دوباره شروع شد.با شروع شهریور عشق خداوند رو نسبت به خودم سه باره میبینم.رفیقام تکمیل میشن و از تنهایی واقعا به لطف خدا در میام.روز به روز که بزرگتر میشی رفیقتر میشی.کنارت دو باره دوست دارم عاشق شم و زمین و زمان رو از عشق خودم با وجود تو سرشار از لطف خدا کنم.عزیزم خوش آمدی کنارم.

تولدت رو اول به خودت بعد به خودم و در آخر به دوستارانت تبریک میگم.

از خدا میخوام که برات بهترینها رو در نظر بگیره.