داریوش خان اسد زاده هنرمند دوست داشتنی و خوش تیپ و خوش پوش مان نیز متاسفانه ترکمان کردندیاد و خاطرتان سبز و دوست داشتنی چون نقش هایتان تسلیت به مردم عزیز ایران و خانواده محترمشان#داریوش_اسدزاده #دونیمه_سیب#کیانوش_عیاری #مرجانه_گلچین