داریوش اسدزاده عزیز هنرمند قدیمی و صمیمی از میان ما رفت .

تسلیت به جامعه هنری

روحت شاد استاد

#تینا_پاکروان