.فیلم (روسی)

هم اکنون در سینماهای کشور در حال اکران است.

.

بازیگری گاهی ریسک بزرگ می خواهد، فکر می کنم دیگه بعد از این از هیچ پرشی ترسی ندارم، دوستانی که می خواین از قصه بدونین فقط یک چیز می تونم بگم گاهی عشق واقعی، انسان رو به تاریک ترین و عمیق ترین سایه های وجودش می بره و دو حالت داره یا گوهر وجودی هرکس ، الماس انسانیت او را فارغ از ترس و انتقام شکوفا می کنه و یابه تراژدی ختم میشه، این تحول عمیق و انسانی به بهانه عشق به دیگری در طول زندگی ،کشفی از انسان و احساس و ناخوداگاه می ده، مولانا نمونه تحول و الماس تراش خورده این عشق بود اما شاید إنسانهای دیگه در عمق سیاه و خفقان آور وجودشون حبس بشن.

.

.

ابعاد انسانی و روانکاوانه این اثر من و مجاب به چنین ریسکی کرد، و سرگشتگی و حیرانی درونی انسان معاصر، در لامکان و لا زمان، عجین با طبیعت پیرامونشون .

.

.

لوکیشن های این فیلم حیرت انگیزند، تلفیقی از عناصر آب و باد و خاک و آتش،

وعمق روح سرگشته انسان در جستجوی دستاویزی برای پیدا کردن معنای زندگی و فرار از تنهایی که هرگز از آن گریزی نیست. .

.

روسی دغدغه مند برای پیدا کردن تسلی انسان دردمند است، انسان تنها و بی پناه، انسان به معنی ذات کلمه.

.

امیدوارم از این تجربه لذت ببرید، یادمون باشه اثر رو با خودش مقایسه کنیم ، این فیلم شبیه فیلم های این روز ها نیست.