از راست

زنده یاد عزت اله مقبلی-نصرت اله کریمی-منوچهرنوذری-بهروزوثوقی-هوشنگ کاظمی-احدقدکچیان-غلامحسین بهمنیار-حسین امیرفضلی