شجاع باش

خلاق باش

مهربون باش

شکرگزار باش

شاد باش

خودت باش