سلام و ارادت

خیلى خیلى ممنونم از اینکه تو هر شرایطى کنارم هستید

به امید خدا بعد از ماه محرم و صفر با دستِ پُر و با برنامه ریزىِ جدیدى در کنارتون خواهم بود

به شدت دلتنگِ دیدن روى ماهتون و هم صدایى با شما عزیزانم هستم