شخصیت واقعی آدم ها رو تو اولین برخورد نمیتونی ببینی تو اخرین برخورد میبینی