دوست نازنین و مهربانم

بانوانی چون تو افتخار سرزمین ما هستند

همیشه در پناه خدا باشی،

که دستانت به هزاران نفر زندگی و سلامتی بخشیده

دوستت دارم

روز پزشک بر تو‌ و تمام پزشکان متعهد مبارک