وی نقش شیرین را در سریال «وضعیت سفید» ایفا می‌کرد.