دو تا رفیق و برادر دارم که تو این سالها وقتی تو کار پارتنریم با هم ،خیالم راحته راحته.هوتن و هومن.

اینقدر با هم کار کردیم که دیگه کاملا با خلق و خو و عادتهای هم اشناییم.بیشتر از دو تا برادر واقعی.با هوتن لیسانسه های ۱،۲،۳ و با هومن دودکشها و شهرزاد و اچمز و شتر مرغ و یه سورپرایز که بعدا میگم. نمیدونین وقتی برگه ی افیش اعلام شه و نباشن چقدر حالگیریه خلاصه که جفتشون عشقن.چه با (ت)چه با (م).

عکس از سمیراجان بختیاری