سالروز ولادت نابغه دوران حکیم بوعلی سینای بزرگ دو مناسبت فرخنده دیگر را در خود رقم زده است که موجب میشود هم به پزشکان حاذق، متعهد و دلسوزی که رهروان واقعی طریقت بوعلی هستند تبریک و شاد باش بگوییم، هم به همدانی های هم شهری بوعلی که از دانایی اش ارث برده اند.

البته برای بنده مناسبت سومی هم برای تشکر و قدر دانی در پی دارد که این چند روز از مهمان نوازی مردم نازنین همدان ،ملایر ،نهاوند و سراب گیان بهره بردم.