بی بی شیرین

فیلم سینمایی بچه گرگ های دره سیب به کارگردانی فریدون نجفی

با تمام وجودم خوشحالم که نقش شیرین جان رو دارم بازی می کنم و برای اولین بار با زبان مادری صحبت می کنم (دوستان عزیزم موهای من طبیعی نیست)