مهر و مهربانی را با تمام وجودمون داخل کیف های "بچه های سیب سرخ" خواهیم گذاشت، با کلی آرزوهای خوب بزودی تقدیم آنها میکنیم. ۲۲۰۰ دانش آموز ، پروژه یاری مهر ، پنجمین سال متوالی همت شما و خوشحالی بچه ها، بیش از دوسوم پروژه تکمیل شده است. چند قدم مانده تا پایان فراخون *فقط ۱۹۹ سهم صدهزار تومانی مانده* ۲۰۰۱ سهم تکمیل شد با رقم دلخواه همراه باشیم. ۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱ *۷۳۳*۴*۱۲۴۸۱۶۰۲# بانک پارسیان بنام "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" @seebe_sorkh_charity سفیر مهربانی پروژه