دیشب نمایش "دریم لند" را دیدم و واقعا کیف کردم. بازیها، کارگردانى، متن... عالى. پیشنهاد میکنم دیدن این نمایش رو از دست ندید.