دیشب نزدیک به دو ساعت از همه ی تنش و تلخی های تموم نشدنی جامعه دور بودم و هنوز انرژی خوب ش با منه...

انرژی خوب زمزمه کردن ترانه های خاطره انگیز در کنار همسرم...

ممنونم از آقای مدیری بزرگوار برای همه چیز...

برای همه ی این سالها که بی رقیب می درخشند و برای دیشب که ستاره تر از همه بودند...

#فرهاد_ایرانی #مهسا_ایرانی