فداى دل پاک و بزرگت بشم که انقدر خوش قلبى خداوند برات بهترین ها رو مثل همیشه رقم بزنه واقعا نمیدونم چجورى ازت تشکر کنم ،در برابر این روزگارى که ادمها تو دوستى و همدلى بزرگترین دشمنت میشن واقعا الان سورپرایز شدم عزیز دل