اینم ی خاطره بازی میکس فیلم سینمایی کمکم کن کارگردان #رسول_ملاقلی_پور o+سریال  کارگردان #علی_شاه حاتمی نیمرخ کارگردان #محمد _حسین زاده