سلام علیکم

واژه پدر از کودکی در ذهن من همراه با عظمت، استواری، قدرت، جلال، شکوه  معرفت، دانائی و از همه مهمتر پشتوانه نقش بسته است.

و فرقی نمیکند تو چند سالت باشد؛کودک یکساله ، دانش آموز ۹ ساله یا جوان ۲۰ ساله یا داماد ۲۵ ساله،یا میان سالی ۳۹ ساله، هر چه باشی نیاز به پشتواه ای چون کوه را به نام پدر برایت همیشه مثل همان روز اول وجود دارد!

خدا را شاکرم بابت تولد پدرم که همه ی این ها را باهم برایم داشت و امروزم را از سالها شاگردی در محضرش دارم.

پدر بزرگوارم، آقای حاج میرفتاح رضوی زادروزتان مبارک