هر زمان که لباس محلى و روستایى ِاقوام مختلف ایران را براى ایفاى نقشى تازه بر تن مى کنم بسیار خوشحال شده و احساس شعف مى کنم چراکه با افتخار اصالتى روستایى دارم ... و حالا مدتى ست که شیرزاد صالح وند ام ... ان شاء الله به خوبى به سرانجام برسد... 

طراح گریم: محمدرضا قومى

اجراى گریم: هادى لطفى

پ.ن: لرستان را و مردمان غیور و پاک دل اش را دوست داشتم، اکنون بیشتر از پیش دوست دارم