و‌ شاعر عزیزدل نینف خان امیرخاص در این خصوص‌ می‌فرماید:

برفا‌‌رو‌ آب کن‌ بیا

سرما رو خواب کن بیا

دیوار انتظارو بزن خراب کن بیا