نمایشی که این شبها بسیار باهاش عشق میکنم و بسیار برام جذاب و لذت بخشه با پارتنری فوق العاده

دیدن این نمایش صمیمی و خوب رو از دست ندین

تنها هفت شب از نمایش گور خوابها باقی مانده

گورخوابها به کارگردانی سیامک جان صفری ساعت هفت و نیم شب سالن نوفل لوشاتو