بگذار بنده های بینا خودشون رو به کوری بزنن وقتی ایمان داری که خدا میبینه

دیگه هیچ چیز برات مهم نباشه بگذار هیچکس حرفاتو نشنوه وقتی خداوند تمام وقت حرفاتو گوش میده

بگذار همه دلت رو بشکنن اما مطمعن باش وقتی خداوند توی دلت هست خودش زخماتو پانسمان میکنه و قوی تر و قشنگ تر از قبل میسازتت

چون من ایمان دارم خدایی هست

خدایا من عاشقتم دستمو ول نکن هیچوقت

همیشه پیشم باش  با اینکه میدونم خیلی بدم ولی مرسی که تحملم میکنی و درد دلامو گوش میدی  من عاشقانه دوست دارم،

 

ترس از پرواز و سقوط ندارم

وقتی معلم پروازم خدا هستش

شاپرک