عید غدیر خم رو بر همه بخصوص عشق ترین سادات دنیا سید خانم (مادر عموپورنگ) تبریک میگم ، شاد و سرزنده باشید.