مشکل داشتن چه ایرادی داره؟

تنها کسایی مشکل ندارن که در آرامستانها آرمیده اند.

مشکلات نشانه زندگین .

مشکلات نشانه اینه که تو داری تلاش می کنی ، مشکلات یعنی دنبال تغییر زندگیت هستی.

مشکلات یعنی میخوایم که عوض بشیم.

ما در سایه مشکلات رشد میکنیم...

و قویتر میشویم

مشکل داشتن نشانه زنده بودن ماست

یادمون باشه مشکلات همیشگی نیستند،تاریخ انقضا دارند... همه مشکلات حل میشوند ... به شرطی که بخواهیم و اراده کنیم .

با مسعود جون، همسر جون، رفیق جون و همه زندگیم 

عیدتون مبارک 

شاد باشین، شاداب باشین، دلشاد باشین