تا امروز نه برخوردی از نزدیک با هم داشته ایم؛نه دوستی بینمان بوده و نه نانی به هم قرض داده ایم ولی وظیفه ی خودم میدونم که بهت تبریک بگم برای حرکت نوین و نوپایی که آغاز کرده ای در برنامه عصر جدید و چه خوب است همانطور که در حوزه ی فیلم و سینما هر حرکتی را به نقد مینشینیم؛وقتی یکی از همکارانمان در جهت پیشرفت افراد بااستعداد ولی گمنام؛قدمی برمیدارد نیز برایش آرزوی موفقیت کنیم و به احترامش دست بزنیم.

دمت گرم احسان عزیز و خسته نباشید میگم بهت برای ماهها تلاش برای برنامه خوب عصر جدید.