پسرم ماهان!

اولین لقمه‌ی زندگی ما!

عزیزترین و بهترین هدیه‌ی الهی!

امروز تولدشه. شش سالش تموم شد.

بهترین آرزو‌ها برای تو

بهترین آرزوها برای همه‌ی کودکان دنیا!