ممنون از جناب مدیری نازنین، بابتِ دعوت و شب خاطره انگیزی که مثل همیشه برای ما ساختند... همیشه درخشانند و درجه یک

و ممنون از مریم رضوی عزیزم که این خاطره رو ثبت کرد.