تقدیرازجناب اقای عسگری مدیریت صداوسیما در۲۷مردادماه بجنورد‌بیست ودومین جشواره مراکز استانها وباتشکروسپاس‌ازجناب اقای دکتر دارابی معاونت محترم