تولدی جذاب و ثبت خاطره ایی دیگر با حضور عوامل با معرفت پروژه دل اقای خاص منوچهر خان هادی باز هم تولدت مبارک #منوچهرهادی #علی_سخنگو