منوچهر عزیز ما،

باش و بمان و چون همیشه بدرخش.

تولدت مبارک.

عکس از معین باقری عزیز.