سعدی شیرازی می‌سراید: پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد پ‌ن۱: از کجا معلوم بعضی از ما آدمها از سگها بهتر باشیم؟ پ‌ن۲: سگ‌های ولگرد رو می‌شه به جای کشتن طور دیگه‌ای هم از کوچه و خیابون جمع کرد، که هزینش بیشتره والبته انسانیتش هم. مواظب خودتون باشید.  عکس: کسرا شفیع‌زاده سالهای نه چندان دور جنگل‌های گیلان