همیشه ری اکشنت به اتفاق درشت نیست و به نظرت در کل خبری نیست مثل همین امروز که اون دوتا گوشت تلخو در برنامه وقتی صداشون داشت پخش میشد بلند شدی رفتی چون تو هم فهمیدی اندازه آدما چه قدره مرز بین توهین و طنزو میفهمی منم ازت یاد میگیرم عصبی نشم زیاد حرص نخورم. آرامش و متانت و مهربانی خصوصیت بارز شماست جناب (مویز )که کمتر انسانی در این جهان دغدغه شمارو داره که این صفات قشنگشو همیشه داشته باشه. خوشحالم دارمت و خوشحالم برخلاف آدم ها همیشه به من انرژی دادی و بی دلیل مهربانی کلی ازت آموختم و می آموزم