وسواسی باشید در انتخاب کتابی که می‌خوانید فیلمی که می‌بینید آدمی که با آن معاشرت می‌کنید موضوعی که به آن فکر می‌کنید این‌ها غذای روح شما هستند ...(تشکر از جناب با لش ابادی عزیز به خاطر ثبت این لحظه) #کتابخوانی #دوستیابی #دوستان_خوب #فیلم_سینمایی #فیلم_خارجی #فیلم_ایرانی#مرجانه_گلچین