پیش از کنسرت هنرمند گرامی #بابک_جهانبخش جای همگی خالی.