رِوِرانسِ نمایش عروسکی ِ "دایره" . سال هشتاد و یک . جشنواره عروسکی ِ دانشجویی . به همراه ِ رفیقِ بیست ساله ام امیر ِ سلطان احمدی . سالن ِ تجربه دانشکده هنرهای ِ زیبا . جای ِ بردیا جلالی و محمد بحرانی و تمام ِ دوستانی که در اجرای ِ این کار ِ دوست -داشتنی همراهم بودند در عکس خالی است .