پل مدیا تقدیم می کند.

اکران فیلم خانه پدری همراه با جلسه پرسش و پاسخ با شهاب حسینی در سن فرنسیسکو.

در تاریخ

فردا ۱۸ آگوست، ساعت ۱۴:۰۰