دوستون دارم

ممنون از بچه های کار درسته یرینو

پ ن : تا حالا انقدر دقت نکرده بودم به موهام ، قشنگ سفید شدن

پ ن ۲ : دوبار بزن رو عکس بعد کامنت بزار