نشسته‌ام به در نگاه می‌کنم

دریچه آه می‌کشد

تو از کدام راه می‌رسی

خیال دیدنت چه دلپذیر بود

جوانی ام در این امید پیر شد

نیامدی و دیر شد

#هوشنگ_ابتهاج

پ.ن: چون داشتم به در نگاه میکردم این شعر رو نوشتم ، چیز خاصی نیست