. اینجا جایی هست که ما شروع میکنیم.راهروهای نیمه تاریک پشت صحنه .جایی که سالها پیش با هم شروع کردیم .و هنوز مثل روز اول هیجان داریم .هنوز قبل از هر اجرا گردش خون هم رو حس میکنیم.توی این سالها خیلی چیزها تغییر کرده ولی چیزی که همیشه برای من و تو ثابت مونده این بوده که ما همیشه حرف مون رو روی صحنه میزنیم. #الیزابت_باتوری