بیست و شش مرداد سالروز بازگشت ازادگان عزیز به ایران را گرامی میداریم... دم همه شما عزیزان گرم انهایی که برگشتند و انها که برنگشتند و انهایی که چشم مادر به در هنوز دوخته شده...