‌عجیب است، این روزها مدام غافلگیر میشوم.البته این یکى با همه فرق داشت! وقت استراحت، آنسوى کلاس ژورنالیسم تلویزیونى دیدم یک کیک هست و شمع با عدد بیست! سریع فکر کردم کدام یک از بچه ها بیست ساله است، طول کشید تا مغزم کار کند، خب از اینجا به بعد ماجرا در عکسها دیده میشود. مخصوصا لبخند بازگشته به چهره ام. کلى مهربانى دیدم و کلی لذت و امید به دلم نشاندن. از تک تکشان ممنونم. روی کیک‌ عدد بیست بود.اولش به نظرم زیاد آمد، اما وقتى عدد بیست را کنار عدد پنجاه سال فعالیت آقاى ⁧‫#میرفخرایى‬⁩ میگذارم میفهمم بیست سال که عددى نیست، گرچه براى من یک عمر است!

پ.ن: بهترین بخش این میهمانی کوچک علاوه همه ی محبت تک تک دوستان کلاس، حضور آقای میرفخرایی عزیز بود. تابستان ۷۴ که ایشان برنامه #باطبیعت را اجرا میکرد و من حیرانشان بودم، به خواب هم‌نمیدیدم روزی همکار و شاگرد او باشم و در کلاس درس دستیارشان.چی از این بهتر!