بیست و چهار مرداد، دو اجرا خواهیم داشت. تئاتر شهر... سالن چهارسو... ساعت ۱۶ و ۱۸ نمایش بازرس #anahitahemmati #anahita #hope #peace #love #آناهیتا_همتی#آناهیتاهمتی #آناهیتا