یه شب مهتاب ماه میاد اینجا  #مجیدیاسر #شهاب_حسینی #مجید#یاسر#سینما#هنرمندان_ایرانی #بازیگران #کالیفرنیا #سن_دیگو #فیلم#نبات#سینمایی