واژه رفیق در کنار با تو بودن معنی پیدا میکنه رضا . چه سعادتی است رفاقتِ با تو رفیق رفیق جانم تولدت مبارک #برزو_ارجمند #رضا_صادقی #مشکی_پوشان