فیلم سینمایى "بازیوو" در سى و دومین جشنواره بین المللى کودک و نوجوان با شش فیلم دیگر رقابت خواهد کرد