یک دنیا غم و درد

گل‌ها می‌شکفند

حتی در آن هنگام..

(کوبایاشی ایسّا ، ترجمه : #احمدشاملو - #ع_پاشایی )

#هایکو : شعر ژاپنی

عکس از @marzieamirii